Vilkår

Vilkår for brug af webstedet

Version 1.1

Alt nedenfor er vores vilkår for brug af webstedet. Du accepterer dem, hvis du fortsætter med at browse og benytte vores websted  eller tjenester på nogen måde. Hvis du ikke kan lide disse vilkår, bedes du ikke benytte vores websted.

Accept af vilkårene

Papirfly er forretningsnavnet for Papirfly AS, Papirfly er også forretningsnavnet for Papirfly Ltd og Papirfly Danmark ApS, der begge er helejede datterselskaber af Papirfly AS.  Vores registrerede firmanummer er 980407802 MVA, og vores registrerede adresse er Papirfly AS, Havnegata 15, 4306 Sandnes, Norge ("Papirfly").

Din adgang til og brug af www.papirfly.com, www.papirfly.no, www.papirfly.co.uk, www.papirfly.dk, www.papirflyemployerbrand.com og www.papirflypsmarketing.com eller andre websteder, der ejes og/eller drives af Papirfly, samlet kaldt ("vores websted"), er underlagt Papirflys brugsvilkår, herunder dette websteds brugsvilkår, Papirflys Fortrolighedspolitik, og de øvrige juridiske meddelelser, ansvarsfraskrivelser og politikker på dette websted ("Vilkår for brug").

 1. Du må ikke bruge vores websted til ethvert formål, der er ulovligt eller forbudt ifølge vilkår for brug.
 2. Webstedet må ikke bruges af mindreårige (defineret som dem, der ikke er mindst 18 år), og du forbydes derfor at bruge dette websted, hvis du er mindreårig.
 3. Ved at bruge vores websted angiver du, at du fuldt ud accepterer Vilkår for brug. Hvis du ikke accepterer Vilkår for brug, skal du straks stoppe med at benytte webstedet.
 4. Papirfly forbeholder sig ret til:
  1. Til enhver tid at ændre Vilkår for brug, og din fortsatte brug af webstedet efter sådanne ændringer anses som din accept af en sådan ændring.
  2. Uden varsel at ændre eller fjerne (enten midlertidigt eller permanent) vores websted eller enhver del af dette, og du bekræfter, at Papirfly ikke er ansvarlig overfor dig vedrørende en sådan ændring eller fjernelse.

Generelle vilkår

 1. Hvis du overtræder nogen forpligtelse i henhold til Vilkår for brug, har Papirfly ret til, efter eget skøn at:
  1. Øjeblikkeligt suspendere din adgang til vores websted og/eller
  2. Afslutte vores abonnementsaftale med dig, hvis du er en Papirfly-kunde.
 2. Du anerkender, at Papirfly kan videregive oplysninger om din brug af webstedet for at opfylde enhver lov, regulering, regeringsanmodning, domstolsordre, stævning eller anden juridisk proces. Hvis Papirfly foretager denne form for påkrævet videregivelse, vil vi meddele dig dette, medmindre det er påkrævet, at vi holder videregivelsen fortrolig. Yderligere vil enhver sådan videregivelse være underlagt vores Fortrolighedspolitik.
 3. Papirfly er ikke forpligtet til, men kan vælge at fjerne alle forbudte materialer og nægte adgang til enhver person, der overtræder Vilkår for brug. Yderligere, vi forbeholder os alle andre rettigheder.
 4. Papirfly kan opdatere og ændre enhver del af, eller alle Vilkår for brug. Hvis vi opdaterer eller ændrer Vilkår for brug, vil den opdaterede version afblive offentliggjort på siden med Vilkår for brug, som vil indeholde meddelelse om sådan ændring. De opdaterede Vilkår for brug vil træde i kraft og være bindende den næste arbejdsdag efter udgivelsen. Når vi ændrer Vilkår for brug, vil ”Opdaterings” datoen opdateres for at afspejle datoen for den seneste version. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå de online Vilkår for brug.

Links til tredjeparts websteder

Vores websted og vores tjenester kan til tider indeholde links til websteder, der ejes og drives af tredjeparter. Fordi vi ikke kontrollerer disse websteder, kan vi ikke påtage os noget ansvar for deres praksis eller indhold, og disse Vilkår for brug omfatter ikke deres websted eller tjeneste.

Vores levering af disse links er ikke ensbetydende med vores godkendelse af disse andre websteder, ej heller deres indhold, ejere eller praksis, og du anerkender og accepterer, at Papirfly ikke er ansvarlig for indholdet eller tilgængeligheden af sådanne websteder.

Papirfly varemærke, brug og ophavsret

 1. Medmindre du har vores udtrykkelige skriftlige tilladelse, må du ikke bruge, fjerne eller ændre ethvert navn, logo, slogan eller andet af vores Papirfly tjenestens mærker eller enhver identifikator eller tag, der genereres af webstedet, herunder uden begrænsning:
  1. Som hypertekst-link til enhver websted eller andet sted (undtagen som leveret eller angivet udtrykkeligt af os); og/eller
  2. At antyde identifikation med os som medarbejder, entreprenør, agent, partner eller anden lignende egenskab af repræsentant.
 2. Al ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder på websetdet og dets indhold (herunder uden begrænsning webstedets design, tekst, grafik og al software og kildekoder forbundet med webstedet) ejes af eller licenseres til Papirfly eller på anden måde anvendes af Papirfly, som tilladt ved lov.
 3. Ved adgang til webstedet accepterer du, at intet indhold kan downloades, gengives, transmitteres, opbevares, sælges eller distribueres på anden måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Papirfly, som værende ophavsretsindehaver. Dette udelukker download, kopiering og/eller udskrivning af webstedets sider til strengt personlig og ikke-kommerciel brug.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

 1. Vores websted leveres “som det er” og  “som tilgængeligt” , uden nogen repræsentation, garanti eller godkendelse af nogen art, som Papirfly har foretaget, hvad enten det er eksplicit eller implicit, herunder, men ikke begrænset til, de stiltiende garantier af tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-overtrædelse, kompatibilitet, sikkerhed og nøjagtighed.
 2. I det omfang loven tillader det, vil Papirfly på ingen måde være ansvarlig for indirekte eller følgeskader, herunder uden begrænsning tab af forretning, muligheder, data eller profit som følge af, eller i forbindelse med brugen af vores websted.
 3. Papirfly giver ingen garanti for, at funktionaliteten af vores websted forbliver uafbrudt eller fejlfri, at fejlene vil blive rettet, eller at webstedet eller den server, der gør det tilgængeligt, er fri for virus eller andet, der kan være skadeligt eller destruktivt.
 4. Intet i Vilkår for brug skal fortolkes således, at det udelukker eller begrænser Papirflys ansvar eller dets ansatte eller agenter på måder, der ikke kan udelukkes eller begrænses af loven.
 5. Indholdet af webstedet udgør ikke rådgivning og bør ikke påberåbes som afgørende i at tage eller afholde sig fra at træffe nogen beslutning.

Godtgørelse

Du accepterer at holde Papirfly og dets ansatte og agenter skadesløse i fuld udstrækning fra og imod alle erstatninger, advokatsalærer, skader, tab, omkostninger og andre udgifter i forbindelse med eventuelle krav eller søgsmål mod Papirfly, der opstår som følge af eller i relation til dit brud på Vilkår for brug eller andre forpligtelser som følge af din brug af dette websted.

Adskillelighed

Hvis nogen af Vilkår for brug, af en hvilken som helst grund, anses for at være ikke mulig at håndhæve eller ugyldig af en kompetent domstol, så skal disse Vilkår for brug adskilles, og de resterende vilkår skal forblive i fuld kraft og virkning.

Den samlede aftale

Vilkår for brug, herunder juridiske meddelelser, ansvarsfraskrivelser og andre politikker på vores websted, udgør hele aftalen mellem Papirfly og dig i forbindelse med din brug af vores websted og erstatter alle tidligere aftaler og enighed mellem dig og Papirfly med hensyn til vores websted.

Gældende lov og forum

Disse Vilkår for brug reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med engelsk lov, og eventuelle tvister vedrørende disse vilkår for brug vil blive underlagt den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i England og Wales.

Vores oplysninger

Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt ønsker at kontakte os, hvad enten du vil diskutere disse Vilkår for brug, vores Fortrolighedspolitik eller andre forhold relateret til vores websted eller tjenester, bedes du anvende kontaktoplysningerne nedenfor.

For yderligere oplysninger om vores Fortrolighedspolitik, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlig på: dpo@papirfly.no

Alternativt kan du benytte vores Kontaktformular vedrørende generelle henvendelser eller skrive til os på adressen:

Norge

Papirfly AS, Havnegata 15,
4306 Sandnes, Norge
Org nr.: 980407802 MVA

Danmark

Papirfly Danmark ApS, Borggade 1, 2.
8000 Aarhus C, Danmark
Reg. nr. 38382691

Storbritannien

Papirfly Limited, Suite B 18 High Street, Wickford, Essex, SS12 9AZ, Storbritannien
Registreret adresse: International House, 24 Holbourn Viaduct, London EC1A 2BN, Storbritannien
Registreret i England & Wales nr. 06692279_ _ _ _ _
Disse Vilkår for brug blev senest opdateret den: 16/05/2018

Kontakt os

Papirfly Denmark
Borggade 1, 2.
8000 Aarhus C

Telefon:
+45 28 40 91 95

E-mail:
Salg:
info@papirfly.dk

Support:
support@papirfly.dk